Llistat d’indicatius C3
C3 Call Bookhttps://www.dropbox.com/s/f7pzhtitxq5xjhj/C3%20Callsigns%2002%20febrer%202022%20l1.pdf?dl=0
Segint la llei de protecció de dades pot no apareixer algun indicatiu legal a la llista

According to data protection law, some legal callsing may not be present in the listhttps://www.dropbox.com/s/w7wwiwz0lnkkfvj/C3%20Callsigns%2029%20novembre%202021%20l1.pdf?dl=0