Llistat d’indicatius C3
C3 Call Bookhttps://www.dropbox.com/s/pguewxxytdkttnh/C3%20Callsigns%2006%20setembre%202021%20l1.pdf?dl=0
Segint la llei de protecció de dades pot no apareixer algun indicatiu legal a la llista

According to data protection law, some legal callsing may not be present in the listhttps://www.dropbox.com/s/l8no5uheldm8mht/C3%20Callsigns%2031%20mar%C3%A7%202021.pdf?dl=0