DIPLOMES

 

BASES DEL DIPLOMA ANDORRA 5 BANDES.

1º- El Diploma serà de caràcter mundial.

2º- El Diploma té un caràcter permanent.

3º- Modalitats: SSB , CW, i MIXT

4º- Bandes: 10, 15, 20, 40 i 80 metres.

5º- Els contactes seran vàlids a partir de l'1 de gener de 1989.

6º- Haver contactat amb 5 estacions diferents del Principat d´Andorra legalment autoritzades i cadascuna d´elles en una banda diferent de les requerides per a l´obtenció del diploma. ( 10,15,20,40 i 80 )

7º- Només són vàlids els contactes amb estacions C3.

8º- Les QSLs que confirmin el contacte en les 5 bandes, amb el prefix C3,  ( No seran vàlids els C3Ø ) hauran de ser enviades a l'URA, apartat de correus 1.150, Andorra la Vella, Principat d'Andorra.

________________________________

 BASES DEL DIPLOMA 35 ANIVERSARI DE URA


 
La Unió de Radioaficionats Andorrans,  amb la finalitat de celebrar el seu 35è Aniversari, organitza un diploma amb les bases següents.

 Àmbit  El present Diploma serà d’àmbit internacional, podent obtenir-ho qualsevol estació de Radioaficionat o escolta (SWL).

Bandes:  Totes les bandes atribuïdes al servei de Radioaficionats, no es consideraran vàlids el contactes via repetidor.

Modes:   Tots Modes

S’expedirà un únic Diploma en la modalitat  mixta.

Dates:  Des del 01 de març fins 31 de maig de 2015 UTC.

Finalitat:  Amb motiu d’aquest esdeveniment, serà atorgat el prefix especial C35 seguit del sufix propi  dins dels membres de la Unió de Radioaficionats Andorrans.

S’hauran de realitzar al menys 5 contactes en 3 bandes diferents.

També estaran actius durant aquest període el prefix C37 amb diferents indicatius, que actuaran com a comodí per acreditar també una de les tres bandes i valdrà solament com a un contacte. Ej : C37URA ......

Obtenció del Diploma: S’atorgarà el Diploma als radioaficionats que així  ho sol·licitin, enviant a la Unió de Radioaficionats Andorrans al P.O. Box 1150.- AD553 Andorra la Vella , la llista dels contactes realitzats amb aquestes estacions, no més tard del 31 de desembre de 2015.

La concessió del diploma tindrà un cost de 15 IRC, 12,00 US$ o 10,00 €.

Un cop finalitzat el termini, i a partir del 1er de febrer, s’enviaran els Diplomes a les persones que ho hagin obtingut.

Indicatius participants confirmats:

C35AR, C35AT, C35BO, C35CT, C35JK, C35JO, C35JS, C35KC, C35MF, C35MO, C35PP, C35PR(YL), C35RP, C35US, C35VM, C35VQ  //Joker, wildcard: C37URA, C37NL, C37RC, C37ITU.


________________________________


BASES DEL DIPLOMA 30 ANIVERSARI DE URA

 

 

 

La Unió de Radioaficionats Andorrans, amb la finalitat de celebrar el seu 30è Aniversari, organitza un Diploma amb les bases següents.


Àmbit: El present Diploma serà d’àmbit internacional, i el podrà obtenir qualsevol estació de Radioaficionat o escolta (SWL).


Bandes: Totes les bandes atribuïdes al servei de Radioaficionats.


Modes: Tots Modes.

S’expedirà un únic Diploma en la modalitat de mixte.


Dates: De l’1 d’abril al 30 d’abril de 2010.


Finalitat: En motiu d’aquest esdeveniment, s’atorgaran dos prefixes especials dins dels membres de la Unió de Radioaficionats Andorrans.


Aquests prefixes seran els C35 i C36.


S’hauràn de realitzar com a mínim 4 contactes amb estacions diferents i dels dos prefixes. També estaran actius els indicatius C37URA i C37NL que actuaran com a comodí i serviran per dos contactes.

Ex. (1 C35.. , 1 C36.. i un comodí) o ( 2 C35.. i 2 C36..) o (3 C35.. i 1 C36..) o (1 C35.. i 3 C36..)


Obtenció del Diploma: S’atorgarà el Diploma als Radioaficionats que ho sol•licitin, enviant a Unió de Radioaficionats Andorrans al P.O 1150 AD553 Andorra la Vella, la llista dels contactes realitzats amb aquestes estacions, no més tard del 30 de setembre de 2010.


La concessió del Diploma tindrà un cost de 15 IRC, 15’00 $ o 10’00 €.

Un cop finalitzat el termini, s’enviaran els Diplomes a les persones que l’hagin obtingut.


________________________________

BASES DEL DIPLOMA DEL 25è ANIVERSARI 

La Unió de Radioaficionats Andorrans, amb la finalitat de celebrar el seu 25è Aniversari, organitza un diploma amb les bases següents.

Àmbit: El present Diploma serà d’àmbit internacional, podent obtenir qualsevol estació de Radioaficionat o escolta (SWL).

Bandes: Totes les bandes atribuïdes al servei de Radioaficionats.

Modos: Tots Modos.

S’expedirà un únic Diploma en la modalitat de mixte.

Dates: Des del 01 de març al 31 de març de 2005.

Finalitat: En motiu d’aquest esdeveniment, seran atorgats tres prefixes especials dins dels membres de la Unió de Radioaficionats Andorrans.

Aquests prefixes seran els C38 i C39.

S’haurà de realitzar almenys 5 contactes amb almenys 3 bandes diferents

També estarà actiu el indicatiu C37URA que actuarà com a comodí  per acreditar també una de les tres bandes.

Obtenció del Diploma: S’atorgarà el Diploma als radioaficionats que ho sol·licitin, enviant a la Unió de Radioaficionats Andorrans al P.O 1150 AD553 Andorra la Vella, la llista dels contactes realitzats amb aquestes estacions i Qsl’s no més tard del 30 de setembre de 2005.

La concessió del diploma tindrà un cost de 5 IRC, 5’00 $ o 5’00 €.

Un cop finalitzat el termini, s’enviaran els diplomes a les persones que ho hagin obtingut.

 

INDICATIUS PARTICIPANTS AL 25 ANIVERSARI DE URA

 

C38CA, C38LU, C39JO, C39HK, C39MO, C38LJ, C39LJ, C38AL, C38JM, C38CT, C39BO, C39DR, C38AT, C38LM, C38JI, C39US, C38SG, C39JI, C39PR, C38MF, C38AR, C39HI, C37URA.

________________________________

 

XI JOCS PETITS ESTATS D'EUROPA

                                        

 La Unió de Radioaficionats Andorrans, ha confeccionat una QSL especial en motiu dels XI Jocs dels Petits Estats d'Europa, amb l'indicatiu C37JPE.

 La present QSL la podrá obtenir qualsevol estació de Radioaficionat o escolta (SWL), que contacti amb l'indicatiu especial C37JPE.

L'indicatiu especial C37JPE estarà operatiu desde el dia 3 de maig fins el 5 de juny de 2005.

La QSL informació es via C37URA. P.O. Box: 1.150 - AD553 Andorra la vella  - Andorra.

 

 ________________________________


BASES DEL DIPLOMA DEL 20è ANIVERSARI