L’any 1980, un grup de radioaficionats i pioners de la Radioaficiò a Andorra varen veure la necessitat de reunir-se i fundar la Unió de Radioaficionats Andorrans.
Aquest després d'una Assemblea constituent, van presentar els seus Estatuts, a través del que fou el primer President de l'associació, el Sr. Miquel Álvarez i Burgos C31SP, al Molt Il·lustre Consell General de les Valls, el dia quatre de gener de 1980 amb el registre d'entrada nº 23238 i que fou aprovat en el Decret nº 379/V en data del 29 de febrer de 1980.
Varen ésser uns començaments difícils, però plens d'il·lusió, en que es varen engegar moltes i diverses activitats entre les que destaquen la col·locació a la Rabassa del primer repetidor R4 en la banda de 145Mhz. i l'entrada a l'organisme mundial de radioaficionats I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) que fou possible l'any 1982 sent admesos com el 50è membre de I.A.R.U Regió 1 i així ostentant com a associació unes de les poques representacions internacional que disposava pròpiament Andorra.


Molts altres esdeveniments s'han anat produint fins al dia d'avui en que disposem d'una Associació moderna de prestigi i reconeguda nacional i internacionalment i d'una Afició emparada amb la Llei de Radioafició i d’Estacions Radioelèctriques d’Aficionat  aprovada pel M.I. Consell General i d'un primer Reglament d'aplicació a la Llei aprovada pel Govern d'Andorra durant l'any 1994.


Durant aquest darrers anys hem intentat estar al dia implantant les noves modalitats digitals, la posta en marxa d’una baliu en la banda de 10m i un altre en la de  6m. Oficials IARU, així com 3 repetidors, 2 en VHF i 1 en UHF i una xarxa de APRS. També disposem d’un local de radio situat a la Rabassa, que ara per ara es la joia de la corona, a on podem desenvolupar la nostra afició d’una manera extraordinària, i a on s’ha fet i es faran nombroses activitats socials i expedicions i concursos de radio.


Les comunicacions de Radio-Emergencies son ja una realitat i esta totalment operatiu el protocol SECOM i el desplegament d’una xarxa, capaç de fer front a qualsevol incident, col·laborant estretament amb Protecció Civil Andorrana, i agermanats amb les associacions veïnes, que farien possible les comunicacions fora de les nostres fronteres, així com la xarxa mundial de la IARU, GlobalSET.
Moltes son les activitats previstes durant l’any i la participació de tots farà que la Radioafició perduri.

Esperant que aquesta web sigui de la vostra utilitat i agrat.

Us saluda atentament


Joan Saurí C31US
President de U.R.A